Kent Konseyi Tarihçesi

Kuruluşu:
Lüleburgaz Kent Konseyi, mahalli idareler seçimleri sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü ayın ilk haftasının ilk mesai günü, Belediye Kanunu’nda belirtilen kişi kuruluş ve temsilcilerinin katılımı ile kurulur. Lüleburgaz Kent Konseyi Genel Kurulu  ilk toplantısını, Belediye Başkanı’nın çağrısı üzerine Belediye Başkanı’nın başkanlığında yapar ve bu toplantıda Genel Kurul dışındaki organların seçimi yapılır. Lüleburgaz Kent Konseyi’nin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul Toplantısı’nda görev yapacak 3 (üç) kişilik divan heyeti, Genel Kurul katılımcılarının teklifi üzerine, iş’ari oylama ile yapılır.

Kuruluş Amacı:
Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir.

Organları:
Lüleburgaz Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur;
Genel  Kurul,
Yürütme Kurulu,
Meclisler ve Çalışma Grupları. 
Dayanakları ve Oluşum Süreci:
Lüleburgaz Kent Konseyi ilk kez Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nın öncülüğünde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun kent konseyinin oluşumunu düzenleyen 76.maddesi ve İçişleri Bakanlığı’nın taslak Kent Konseyi Yönetmeliği’ne göre 11 Temmuz 2005 tarihinde oluşturulmuş ve göreve başlamıştır. Kurulan bir komisyon tarafından hazırlanan ve toplanan ilk Genel Kurul’da onaylanan  Lüleburgaz Kent Konseyi Çalışma Yönergesi esaslarına göre kurulması gereken organların oluşumunu tamamlayan konsey bünyesindeki meclis ve çalışma gruplarınca hazırlanıp Belediye Başkanlığı’nın onayına sunulan projelerle birçok etkinlik ve yapılanmanın gerçekleştirilmesini sağlamıştır.
Faaliyetlerini 8 Ekim 2007 tarihine kadar devam eden Lüleburgaz Kent Konseyi; 8 Kasım 2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kent Konseyi Yönetmeliği” gereği Lüleburgaz Kaymakamlığı ve Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü bir çalışma ile anılan yönetmelik esaslarına göre yeniden oluşturulmuştur.8 Ekim 2007 günü toplanan Lüleburgaz Kent Konseyi Genel Kurulu’nda:
Yeniden hazırlanan “Lüleburgaz Kent Konseyi Çalışma Yönergesi”nde onaylanmıştır,
Kent Konseyi Yürütme Kurulu söz konusu yeni yönerge esaslarına göre seçilmiş,
Aşağıda sıralanan Kent Konseyi meclis ve çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verilmiştir:

MECLİSLER
Kadın Meclisi,
Engelliler Meclisi,
Emekliler Meclisi,
Gençlik Meclisi,
Çocuk Meclisi,

ÇALIŞMA GRUPLARI
Sağlık Çevre,
Ticari ve Sanayi İlişkileri,
Afet ve Kriz Yönetimi,
Avrupa Birliği,
Kültür, Sanat ve Tarih,
Gençlik ve Spor,
Meslek Edindirme ve İstihdam,
Tüketim ve Tüketici Hakları,
Toplumsal Gelişim ve İletişim. 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam33
Toplam Ziyaret36879
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.85235.8758
Euro6.51266.5387
Hava Durumu
Saat